Reklamační protokol / Formulář pro vrácení zboží

Vážený zákazníku/vážená zákaznice,

pokud jste obdržel/a od našeho internetového obchodu vadný výrobek nebo chcete odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, zašlete jej na adresu:

Jakomama.cz s.r.o., Špirkova 526/6, Praha 12 – Kamýk, 142 00,

tel:739250982,

email: info@jakomama.cz

(VŽDY PROSÍM UVÁDĚJTE EMAIL I TELEFON. DĚKUJEME.)

Doporučujeme zaslat balíček prostřednictvím Zásilkovny. Výdejní místo, kde si můžeme balíček převzít, je:

Greek market, Novodvorská 363/33, 142 00, Praha 12

Praha 12, Kamýk, Novodvorská, Greek market – Greek market

 

Pokud zašlete balíček prostřednictvím České pošty, NERUČÍME ZA JEHO PŘEVZETÍ. Bohužel tento dopravce není v Praze úplně spolehlivý, co se týče doručování zásilek. Pokud balíček přes poštu odešlete, hlídejte prosím, jestli není balíček na poště uložen.

Pokud se rozhodnete odeslat balíček dopravcem InTime – nechte ho prosím doručit do InTime Parcel Shopu – CENTRUM PODLAH, Hostivařská, Praha. Kurýr InTime k nám bohužel jezdí v časech, kdy u nás v práci nikdo není.

Zboží prosím neposílejte na dobírku, v takovém případě zboží nepřebíráme.

Vyplňte prosím elektronický reklamační formulář (formulář pro vrácení zboží) níže – ten si můžete vytisknout a přiložit do balíčku nebo do balíčku vložte papír s textem:
Reklamační formulář k objednávce číslo „(číslo Vaší obj.)“ byl vyplněn elektronicky + datum a Váš podpis.

Dodavatel:

Jakomama.cz s.r.o.
Špirkova 526/6, Praha 12 – Kamýk, 142 00
IČ: 06644201

Reklamující:

Váš telefon (vyžadováno)

Číslo objednávky (vyžadováno)

Navrhované řešení reklamace (vyžadováno)
oprava zbožívýměna za jiné zbožívrácení peněz na účet (do 14. dnů)

Číšlo účtu (vyžadováno)

Připojte soubor

Zaškrtnutím souhlasíte s podmínkami ochrany osobní údajů - https://www.jakomama.cz/zasady-prace-osobnimi-udaji/

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující je povinen se seznámit  s Reklamačním protokolem  před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním protokolem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

1)       Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

Reklamaci zboží uplatněnou po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

2)       Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na výše uvedenou adresu. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

3)       Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám výrobce
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo všeobecnými zásadami
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.07.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.