Prohlášení o shodě

Výrobce:

Mgr. Ivana Foff

Špirkova 526/6

14200 Praha 12

IČ: 04119568

Tímto prohlašuji, že výrobky, které jsou vyráběny pod značkou JakoMáma.cz a jsou určeny pro děti ve věku do 3 let (kojenecký textil), jsou vyráběny z materiálů, které byly testovány a vyhovují požadavkům vyhlášky č.84/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví.

Z výše uvedeného vyplývá, že i výrobky od značky JakoMáma.cz splňují stanovené požadavky zmiňovaných zákonů. Prohlášení je vydáno na základě dodaných prohlášení od výrobců a dodavatelů používaných materiálů.

 

V Praze dne 1.8.2015